Razređivači

Uloga razređivača je da razredi lak do viskoziteta za primenu, da omogući kvalitetno razlivanje i kvašenje, a da pri tome ne smanji ''pot-life'' katalizovanog sistema. Izbor razređivača se razlikuje u zavisnosti od temperature i tehnologije nanošenja.

LZC 2 – UNIVERZALNI PU RAZREĐIVAČ
LZC 13 – RAZREĐIVAČ ZA ELEKTROSTATIKU
LZC 70 – SPORI PU RAZREĐIVAČ ZA LAKOVE VISOKOG SJAJA
LTC 40 – RETARDER ADITIV ZA PU LAKOVE
LZC 17982 - ACETON