Protivpožarni lakovi

To su specijalni poliuretanski osnovni i završni lakovi za obradu nameštaja u enterijeru koji imaju sposobnost samogašenja otvorenog plamena.

FBA 1 – PROTIVPOŽARNI PU LAK, OSNOVNI , BEZBOJNI
FBR 1 - PROTIVPOŽARNI PU LAK, OSNOVNI , BELI
FGR 14 - PROTIVPOŽARNI PU LAK, ZAVRŠNI , BELI, 25% SJAJA
LUA 433 - VARTOOTPORNI