Poliesterski lakovi

Poliesterski lakovi se zbog veoma visokog sadržaja suve materije koriste kao debeloslojni osnovni premaz jer vrlo dobro zapunjavaju supstrat. Nanose se na mdf, ivericu, furnirane ploče, a nikako se ne smeju nanositi na masivno drvo. Ovi sistemi u potpunosti sprečavaju difuziju vlage u supstrat.

LRR 013 - PE LAK OSNOVNI, BELI
LRR 50 - PE LAK OSNOVNI, BELI, BEZ STIRENA
LRA 52 – PE LAK OSNOVNI, TRANSPARENTNI