Kombi lakovi

Kombi lakovi su kombinacija nitroceluloznih i poliuretanskih lakova. Koriste se za površinsku zaštitu drveta u enterijeru. Oni su univerzalnog karaktera (koriste se kao osnovni i završni lakovi). Rezistencija im je bolja od NC lakova, a nešto slabija od PU lakova. Vrlo pozitivna osobina im je neogranićen "pot – life".

LEC 17041- KOMBI LAK 10% SJAJA
LEC 17042 – KOMBI LAK 20% SJAJA
LEC 562 – KOMBI LAK 40% SJAJA