Izolanti

Izolanti su posebni proizvodi koji služe za blokadu različitih supstrata, kako ne bi došlo do neželjenih reakcija koje utiču na kvalitet površinske obrade. Kod mdf-a sprečavaju isplivavanje parafina i lepkova, a kod nekih vrsta drveta blokiraju tanine ili silicijumove kiseline. Postoje i takve vrste izolanata koji sprečavaju prodor vode u već lakirani drveni proizvod -’’Aqua stop sistemi ’’)

LQA 836 – PU IZOLANT ZA MDF
LQA 836/70 – PU IZOLANT ZA MDF
HAC 20866 – VODENI AKRIL, AQUA-STOP