Impregnacije

Impregnacije se koriste za zaštitu drveta od UV zračenja i dubinsku zaštitu drveta od insekata, gljivica i bakterija. Mogu se tonirati u željenu nijansu.

U zavisnosti od vrste drveta koriste se sledeći proizvodi:

  • XHC 3 – IMPREGNACJA ZA ZAŠTITU MEKANIH VRSTA DRVETA (ČAMOVINA, BOR, ARIŠ I SL.)
  • XWC 7AO2 – IMPREGNACJA ZA ZAŠTITU MEKANIH VRSTA DRVETA (ČAMOVINA, BOR, ARIŠ I SL.)
  • XHC 5 - IMPREGNACJA ZA ZAŠTITU EGZOTIČNIH VRSTA DRVETA (MERANTI, OKUME, IROKO I SL.)
  • XHC 20 - IMPREGNACJA ZA ZAŠTITU TVRDIH VRSTA DRVETA (HRAST, KESTEN I SL.)
  • XHC 6 - IMPREGNACJA ZA ZAŠTITU DRVETA SA EFEKTOM VOSKA